ЗНАЮЧИ ВИРОБНИЦТВО – І ВЧИТИСЯ ЛЕГШЕ

img_5770-min

«Операційний менеджмент» належить до блоку дисциплін, що забезпечують професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент і адміністрування». Дисципліна в процесі вивчення охоплює всі основні складові виробничої діяльності підприємства, тобто систему взаємопов’язаних елементів: працю, знаряддя праці, предмети праці, продукти праці, координацію їх руху по операціях і робочих місцях, завдяки чому досягається рівномірна, ритмічна робота та високі техніко-економічні результати.

Забезпечити пізнання та свідоме використання сучасних закономірностей, зв’язків і відносин між елементами виробничої системи, що відображають сутність і зміст організації процесів проектування, освоєння та виготовлення продукції на підприємстві надзвичайно складно у відриві від реально діючого підприємства.

Студентам потрібно  розглядати операційний менеджмент як безперервну творчу роботу, спрямовану на підвищення результативності виробництва. Тому кафедрою ЕПВМ було організовано екскурсію на реально працююче виробниче підприємство ПАТ «Маяк» з метою ознайомлення з сучасною практикою організації виробництва та можливістю застосування теоретичних знань в управлінні виробничою діяльністю, бо менеджерський системний підхід передбачає оптимізацію роботи не окремих частин, а цілісної виробничої системи.

Операційний менеджмент являє собою сферу управління виробничими ресурсами на основі розроблення організаційних систем, які забезпечують максимально ефективне використання матеріалів, кадрового потенціалу, устаткування й виробничих приміщень у процесі виготовлення продукції або надання послуг. Тому студенти мали можливість ознайомитись як з виробничими цехами і допоміжними господарствами підприємства, так і з заводоуправлінням в цілому. Знаючи, або хоча б побачивши, виробництво і навчатися легше.