ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ І ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 25 РОКІВ

_100._Факультет менеджменту та інформаційної безпеки є одним із найпрестижніших факультетів Вінницького національного технічного університету.

У структурі факультету функціонують 6 кафедр. Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за такими спеціальностями: 073 – „Менеджмент”, в межах якої є 5 спеціалізацій (менеджмент зовнішньо-економічних відносин, фінансово-кредитної діяльності, виробничий менеджмент, менеджмент підприємництва, менеджмент інформаційної діяльності), та 125 – “Кібербезпека” зі спеціалізацією „Управління інформаційною безпекою” на основі дворівневої системи підготовки – бакалавр, магістр на денній та заочній формі навчання. Здійснюється підготовка магістрів зі спеціалізації “Консолідована інформація” у межах спеціальності 124 – Системний аналіз.


Вітання декана факультету проф. Небави М.І.

.

Кафедра ЕПВМ є невід’ємною складовою частиною факультету і свого часу розпочала підготовку по відкриттю у Вінницькому державному технічному університеті нової спеціальності “Менеджмент у виробничій сфері” (з 1997 року “Менеджмент організацій”). Незалежній Україні вкрай були необхідні менеджери для розвитку національної економіки і їх підготовку університет та кафедра економіки промисловості та організації виробництва (ЕПОВ, сучасна ЕПВМ) вважали своїм обов’язком взяти на себе. Так зароджувався первинний факультет фундаментальної економічної підготовки.

Перший набір студентів на спеціальність “Менеджмент у виробничій сфері” був здійснений кафедрою ЕПОВ в 1992 році, коли перші 50 студентів, переважно шкільні медалісти, в жорсткій боротьбі вибороли право стати студентами нової престижної спеціальності. Кафедра ЕПОВ отримала статус випускаючої і на неї була покладена відповідальність за підготовку бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю “Менеджмент у виробничій сфері (машинобудуванні)”, а з 1996 року почалась підготовка фахівців за спеціальністю “Менеджмент організацій” (машинобудування) за заочною формою навчання, з 1997 року – підготовка фахівців за спеціальністю “Менеджмент організацій” (з радіоелектроніки та зв’ язку) за денною та заочною формами навчання.

Святковий вечір та вітання з нагоди 25-ти річчя факультету можна переглянути за цими посиланнями.

.

.

.

.

.