Методична робота

metod_rob

 

НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

КАФЕДРИ ЕПВМ

 
Кафедра ЕПВМ здійснює методичну роботу за такими напрямками:

 • розроблення структурно-логічних схем, навчальних і робочих навчальних планів з напрямів підготовки та спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр;
 • розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін (кредитних модулів) кафедри, наскрізних програм та програм практик;
 • розроблення тематики курсового й дипломного проектування;
 • видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок, курсового й дипломного проектування, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання за профілем кафедри;
 • розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові завдання, питання для виконання модульних контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо) та рейтингових систем оцінювання;
 • розроблення і впровадження в навчальний процес нових:
 1. лабораторних робіт;
 2. практикумів;
 3. технічних засобів навчання;
 • рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів;
 • проведення експертизи конкурсних дипломних робіт;
 • розроблення складових стандартів вищої освіти за напрямами підготовки та спеціальностями кафедри;
 • проведення заходів з підвищення педагогічної майстерності викладачів;
 • участь у розробленні та своєчасному переробленні інформаційних пакетів факультетів

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ВИДАНИХ КАФЕДРОЮ ЕПВМ (період 2000р. – 2017р.)

 

 1. Основи підприємництва-Козловський В. О.-Практикум-2000.
 2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності-Козловський В. О.-Практикум-2001-124 с.
 3. Економічний аналіз ч.З-Марченко О.І.-НП-2002-
 4. Економічний аналіз ч.2-Марченко О.І.-НП-2002-
 5. Економічний аналіз ч.1-Марченко О.І.-НП-2002-
 6. Основи підприємництва. Вид.2-ге.-Козловський В. О.-НП-Вінниця: ВДТУ, 2002-116 с.
 7. Основи підприємництва. Вид.З-те.-Козловський В.О.-НП-Вінниця: ВДТУ, 2002-158 с.
 8. Організація виробництва. Ч. 1.-Козловський В.О.-Практикум-2002-
 9. Основи технології поверхностного монтажу РЕА-Храбан А.А.-НП з грифом МОН-2002-
 10. Технико-економічні обґрунтування та економічні розрахунки в дипломних проектах та роботах-Козловський В.О.-НП-2003-
 11. Основи зовнішньоекономічної діяльності-Козловський В. О.-Практикум-Вінниця: ВДТУ, 2003-208 с.
 12. Менеджмент в машинобудуванні-Кавецький В.В.-НП-Вінниця: ВНТУ, 2004-96 с.
 13. Економіка організації виробництва та менеджмент в дипломних роботах-Козловський В.О.-НП-Вінниця: ВНТУ, 2004-94 с.
 14. Основи підприємництва. Вид.4-те, доп.-Козловський В.О.-Практикум-Вінниця: ВНТУ, 2004-244 с.
 15. Основи підприємництва. Частина 1-Козловський В.О.-Курс лекцій-Вінниця: ВНТУ, 2005-196 с.
 16. Основи підприємництва-Козловський В.О., Погріщук Б. В.-Практикум Тернопіль,-Тернопіль, 2005-297 с.
 17. Бізнес-планування-Козловський В. О., Лесько О. Й.-НП-Вінниця: ВНТУ, 2005-189 с.
 18. Організація виробництва. Частина 1. Видання 2-ге, доповн. та перероб.-Козловський В. О.-Практикум-Вінниця: ВНТУ, 2005.-154 с.
 19. Організація виробництва. Частина II.-Козловський В. О., Козловський С. В.-НП-Вінниця: ВНТУ, 2005.-168с.
 20. Економіка підприємства-Петренко М.І., Храбан А.А.-НП-Вінниця: ВНТУ, 2006-199с.
 21. Економіка підприємства (в задачах тестах та ситуаційних вправах)-Петренко М.І., Храбан А.А., Петренко В.М.-НП-Вінниця: ВНТУ, 2006-199 с.
 22. Підприємницька діяльність. Частина І-Козловський В.О.-Практикум-Вінниця: ВНТУ, 2006-175 с.
 23. Основи підприємництва. Частина II-Козловський В.О.-Курс лекцій-Вінниця: ВНТУ, 2006-184 с.
 24. Виробничий менеджмент-Козловський В. О., Козловський С. В.-НП-Вінниця, Глобус-Прес, 2006-344 с.
 25. Підприємницька діяльність. Частина II-Козловський В.О.-Практикум-Вінниця: ВНТУ, 2006-170 с.
 26. Інноваційний менеджмент-Козловський В. О., Лесько О. Й.-Практикум-Вінниця: ВНТУ, 2006-166 с.
 27. Аудит. Частина 2.-Куленко С.В., Лесько О.Й.-НП-Вінниця: ВНТУ, 2007-89 с.
 28. Аудит. Частина 1-Куленко С.В., Лесько О.Й.-НП-Вінниця: ВНТУ, 2007-98 с.
 29. Інноваційний менеджмент-Козловський В. О.-НП-Вінниця: ВНТУ, 2007-210 с.
 30. Зовнішньоекономічна діяльність. Частина І. Основи зовнішньоекономічної діяльності-Козловський В. О.-Практикум-Вінниця: ВНТУ, 2008-197 с.
 31. Зовнішньоекономічна діяльність. Частина III. Глобальні закономірності розвитку сучасного ринку-Козловський В. О., Лесько О. Й.-Практикум-Вінниця: ВНТУ, 2008-127 с.
 32. Бізнес-планування. Видання 2-е, доповн. та перероблене.-Козловський В.О., Лесько О. Й.-НП з грифом MOН-Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009-241 с.
 33. Зовнішньоекономічна діяльність. Частина II. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності-Козловський В. О.-Практикум-Вінниця, ВНТУ, 2009-224 с.
 34. Етика ділових відносин-Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Рузакова Г. Г.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2009-310 с.
 35. Управління енергозберігаючими проектами термореновації будівель-Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г.-НП з грифом МОН-Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009-130 с.
 36. Укладання зовнішньоекономічних договорів і контрактів-Козловський В. О., Лесько О. Й.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2009-166 с.
 37. Етика ділових відносин-Лесько О. Й., Прищак М.Д., Залюбівська О. Б., Рузакова Г.Г.-НП з грифом MOH-Вінниця: ВНТУ,2011-310 с.
 38. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства-Небава М.І., Козловський В.О., Адлер О.О., Лесько О.Й, Мокіна Ю.В.-НП з грифом МОН-Вінниця: ВНТУ, 2010-237 с.
 39. Біржова справа-Мещерякова Т.К., Козловський В.О., Лесько О.Й.-Практикум-Вінниця: ВНТУ, 2010-85 c.
 40. Інноваційний менеджмент-Козловський В.О., Азарова А. О., Лесько О. Й., Небава М. І.-НП з грифом МОН-Вінниця, ВНТУ, 2012-130 с.
 41. Корпоративне управління. Навчально-методичний комплекс з підготовки курсової роботи-Небава М. І.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2011-77 с.
 42. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Частина І. Економіка підприємства-Небава М.І., Адлер О.О., Лесько О.Й.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2011-117 с.
 43. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Частина II. Організація виробництва-Небава М.І., Адлер О.О., Лесько О.Й.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2011-131 с.
 44. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Ч. 1-Козловський В.О.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2011-149 с.
 45. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Ч. 2-Козловський В.О.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2011-138 с.
 46. Основи підприємництва. Ч. 1-Козловський В.О.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2011-114 с.
 47. Основи підприємництва. Ч. 2-Козловський В.О.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2011-114 с.
 48. Економічна діагностика-Адлер О.О.-Практикум-Вінниця, ВНТУ, 2012-91 с.
 49. Менеджмент організацій і адміністрування. Ч. 1-Небава М.І., Ратушняк О.Г.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2012-105 с.
 50. Менеджмент організацій і адміністрування. Ч. 2-Небава М.І., Ратушняк О.Г.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2012-108 с.
 51. Психологія управління в організації-Прищак М.Д., Лесько О.Й.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2012-140 с.
 52. Економіка підприємства. Самостійна та індивідуальна робота студентів-Руда Л.П., Причепа І.В.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2014-144 с.
 53. Ціни і ціноутворення-Малініна Н.М., Причепа І.В., Кавецький В.В.-Практикум-Вінниця, ВНТУ, 2015-64 с.
 54. Управління персоналом-Азарова А.О., Мороз О.О., Лесько О.Й, Романець І.В.-НП з грифом МОН-Вінниця; ВНТУ, 2014.
 55. Управління регіональним розвитком-Небава М.І., Ткачук Л.М.-НП з грифом МОН-Вінниця, ВНТУ, 2014-293 с.
 56. Економічне обґрунтування інноваційних рішень в машинобудуванні-Кавецький В.В., Козловський В.О.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2016-102 с.
 57. Економічне обґрунтування інноваційних рішень-Кавецький В.В., Причепа І.В., Козловський В.О.-Практикум-Вінниця, ВНТУ, 2016-113 с.
 58. Економіка підприємства. Практикум-Азарова А.О., Нікіфорова Л.О.-НП з грифом МОН-Вінниця, ВНТУ, 2015-213 с.
 59. Операційний менеджмент. Ч. 1-Ратушняк О.Г.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2015-99 с.
 60. Операційний менеджмент. Ч. 2-Ратушняк О.Г.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2015-128 с.
 61. Психологія управління в організації-Прищак М.Д., Лесько О.Й.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2013-141с.
 62. Вступ до фаху. Менеджер та його команда: теоретичні та практичні аспекти-Кізян С.М., Небава М.І., Адлер О.О.-НП-К.: Видавничий Дім «Слово», 2014-168 с.
 63. Економічне обґрунтування інноваційних рішень-Кавецький В.В., Причепа І.В., Нікіфорова Л.О.-НП-Вінниця, ВНТУ, 2015-136 с.
 64. Економіка та організація виробництва-Нікіфорова Л.О.-ЕНП-Вінниця, ВНТУ, 2015-132 с.
 65. Біржова справа-Мещерякова Т. К., Лесько О. Й., Козловський В. О.-Практикум-Рек. до друку ВР ВНТУ 26.03. 2015 (ПР. № 8)-80 с.
 66. Практикум з дисц. «Економіка і фінанси підприємства» для студ. спец. «Менеджмент організацій та адміністрування». Ч. 1-Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В.-Практикум-Вінниця, ВНТУ, 2015-65 с.
 67. Прищак М.Д. Лесько О.Й. Психологія управління в організації Вінниця, ВНТУ. – 2017. – 147 с.
 68. Нікіфорова Л.О. Шиян А.А. Управління процесами прийняття інноваційних рішень в сфері high technologies. – Вінниця, ВНТУ. – 2017. – 87 с.
 69. Kозловський В. О. Основи підприємництва : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І. Видання 2-ге, переробл. та доповн            . Вінниця, ВНТУ, 2017, 119 с.
 70. Kозловський В. О. Основи підприємництва : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина ІІ. Видання 2-ге, переробл. та доповн          . Вінниця, ВНТУ, 2017, 116 с.
 71. Kозловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. У  2-х частинах. Частина І. Вінниця, ВНТУ, 2017, 142 с.
 72. Kозловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. У  2-х частинах. Частина ІІ. Вінниця, ВНТУ, 2017, 143 с.

 

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК ВИДАНИХ КАФЕДРОЮ ЕПВМ (період 2000р. – 2017 р.)

 1. Mетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг»-Мельник Т. С., Козловський В. О.-MB-2000-46 с.
 2. Mетодичні вказівки до виконання дипломних проектів і робіт студентами 7.050201 «Менеджмент організацій» (з машинобудування та радіоелектроніки і зв’язку)-Козловський В. О., Кавецький В. В.-MB-2000-42 с.
 3. Mетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація діяльності» на тему: «Організація гнучкого автоматизованого виробництва» студентами спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» (з машинобудування та радіоелектроніки і зв’язку)-Кавецький В. В., Козловський В. О.-MB-2001-38 с.
 4. Mетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Організація виробничої діяльності підприємства» з дисципліни «Організація діяльності»для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»-Козловський В. О., Кавецький В. В.-MB-2001-32 с.
 5. Mетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Розробка бізнес-плану підприємства»-Кавецький В. В. Козловський В. О.-MB-Вінниця: ВДТУ, 2001-39 с.
 6. Mетодичні вказівки та практичні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка праці» для студентів заочної форми навчання-Азарова А. О., Мельник Т. С.-MB-Вінниця: ВДТУ, 2002-71 с.
 7. Mетодичні вказівки до виконання курсової роботи на тему «Технічна підготовка виробництва нового виробу» для студентів бакалаврського напрямку 6.0502 «Менеджмент»-Козловський В.О.-MB-Вінниця: ВДТУ, 2003-42 с.
 8. Mетодичні вказівки для виконання курсової роботи «Організація виробничої діяльності підприємства» з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». Вид. 2-ге, вип. та доп.-Кавецький В.В., Козловський В.О.-MB-Вінниця: ВДТУ, 2003-36 с.
 9. Mетодичні вказівки до виконання курсової роботи на тему «Організація виробництва» з дисципліни «Організація виробничої діяльноситі підприємства» студентами спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій».-Кавецький В.В., Козловський В.О.-MB-Вінниця: ВДТУ, 2003-42 с.
 10. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Менеджмент та маркетинг” студентами заочної форми навчання спеціальностей 7.090202, 7.090203, 7.092303-Кавецький В.В., Козловський В.О., Малініна Н.М.-MB-Вінниця: ВНТУ, 2004-61 с.
 11. Mетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Організація і планування виробничої діяльності» з дисципліни «Організація і планування виробництва» для студетів спеціальності «Менеджмент організацій». Вид 3-те, перероб і доп.-Кавецький В.В., Козловський В.О.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2009-80 с.
 12. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій»-Козловський В. О., Лесько О. Й.-MB-Вінниця: ВНТУ, 2010-48 с.
 13. Методичні вказівки до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій»-Козловський В. О., Лесько О. Й.-MB-Вінниця: ВНТУ, 2010-116 с.
 14. Mетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Менеджмент організацій” для студ. спец. “Менеджмент організацій”-Несен Л.М., Ратушняк О.Г., Причепа І.В.-MB-Вінниця: ВНТУ, 2010-49 с.
 15. Mетодичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання-Нікіфорова Л.О., Козловський В.О.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2011-78 с.
 16. Mетодичні вказівки та завдання до проведення практичних занять та самостійної робот из дисципліни «Економіка підприємства»для студентів всіх спеціальностей-Бальзан М. В., Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2011-109 с.
 17. Mетодичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для студ. всіх технічних спеціальностей-Нікіфорова Л.О.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2012-38 с.
 18. Mетодичні вказівки до виконання студентами самостійної роботи з дисц. «Бухгалтерський облік» (для підготовки фахівців з робітничої професії 4121 – Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних) для студентів напряму підготовки «Менеджмент організацій»-Куленко С.В., Нікіфорова Л.О., Причепа І.В.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2011-71с.
 19. Mетодичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів всіх технічних спеціальностей-Нікіфорова Л.О.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2013-40 с.
 20. Mетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» студентами заочної форми навчання з напряму підготовки 6.030601-Ратушняк О.Г.-MB-Вінниця ВНТУ, 2012-45 с.
 21. Mетодичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисц. «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студ. напрямів підготовки «Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати», «Телекомунікації», «Мікро- та наноелектроніка», «Електронні пристрої та системи»-Адлер О.О.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2014-46 с.
 22. Mетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц. «Бух галерський облік» для студ. напряму підготовкиб.030601 – «Менеджмент»-Причепа І.В.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2014-44 с.
 23. Mетодичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студ., які навчаються за спеціальностями: і 7.05020101 – «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика; 7.05100101 – «Метрологія та вимірювальна техніка»; 7.05100401 – «Лазерна та оптоелектронна техніка»; «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу»; «Техногенно-екологічна безпека»-Нікіфорова Л.О., Адлер О.О., Кавецький В.В.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2014-42 с.
 24. Mетодичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг» для студ. технічних спеціальностей-Ратушняк О.Г., Тарасюк Н.М.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2014-41 с.
 25. Mетодичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Економіка підприємства» для студ. напряму підготовки 6.030601 — «Менеджмент організацій»-Нікіфорова Л.О.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2014-20 с.
 26. Mетодичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування»-Причепа І.В.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2015-25 с.
 27. Mетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Операційнийменеджмент»-Ратушняк О.Г.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2015-53 с.
 28. Mетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент організацій за видами економічної діяльності»-Ратушняк О.Г.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2014-42 с.
 29. Mетодичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисц. «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студ. напрямів підготовки: «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Управління інформаційною безпекою» та «Консолідована інформація»-Адлер О.О., Причепа І.В., Тарасюк Н.М.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2015-40 с.
 30. Mетодичні вказівки та завдання до проведення самостійної роботи з дисц. «Економіка і організація виробництва» для студ. всіх спец. Ч. 1-ГлущенкоЛ.Д., Пілявоз Т.М., Бальзан М.В., Мещерякова Т.К.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2015-47 с.
 31. Mетодичні вказівки та завдання до проведення самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Економіка і організація виробництва» для студ. всіх спец. Ч. 2-ГлущенкоЛ.Д., Пілявоз Т.М., Бальзан М.В., Мещерякова Т.К.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2015-54 с.
 32. Mетодичні вказівки та завдання до проведення самостійної роботи з дисц. «Економіка і організація виробництва» для студ. всіх спец. Ч.3-ГлущенкоЛ.Д., Пілявоз Т.М., Бальзан М.В., Мещерякова Т.К.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2015-51 с.
 33. Mетодичні вказівки до виконання БДР студ. напряму підгот. «Менеджмент»-Козловський В. О., Лесько О. Й.-MB-Вінниця, ВНТУ, 2015-49 с.
 34. Mетодичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисц. «Економіка та організація виробництва» для студ. всіх спец.-Нікіфорова Л. О.-MB-Рек. до друку МР ВНТУ 18.06.15 (пр. № 10)-40 с.