Абітурієнту

abiturШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

МАЙБУТНІ СТУДЕНТИ!


Кафедра економіки підприємства та виробничого менеджменту запрошує Вас на навчання за напрямом “Менеджмент”, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування” (за видами економічної діяльності)

 

Чому я оберу факультет менеджменту та інформаційної безпеки? (скачати презентацію)

 

 Студентам факультету менеджменту не доводиться нудьгувати, їх життя різноманітне і цікаве: не тільки навчання і наука, але й активна участь у суспільному житті.
Вони беруть участь в організації захоплюючих студентських свят, відвідують спортивні секції. Фахівці, що випускаються кафедрою факультету, завжди затребувані на ринку праці.
Отже, якщо Ви хочете отримати сучасну затребувану на ринку праці спеціальність, якщо Ви хочете стати успішною людиною, то Ви – наш абітурієнт!

 

Кафедра ЕПВМ протягом 20-ти років забезпечує висококваліфіковану підготовку майбутніх спеціалістів та магістрів управлінського профілю.
Людські ресурси є центральною ланкою сучасної економіки. Саме тому сильна економіка може бути тільки при наявності достатньої кількості високопрофесійних фахівців, здатних найбільш ефективно використовувати наявні ресурси.
Кваліфіковані фахівці такого напряму підготовки, як менеджмент, є саме тим сполучним елементом, який з’єднує всі складові системи народного господарства країни, координуючи їх діяльність і забезпечуючи ефективність кінцевого результату.
Головною метою підготовки фахівців з менеджменту є формування у майбутніх спеціалістів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань, уміння аналізувати комплексні проблеми; приймаючи управлінські рішення, розуміти можливості свого підприємства та потреби клієнтів й забезпечувати успіх та конкурентоспроможність бізнесу за ринкових умов.

 

Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування – це професійний керівник, який має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань.

 

Оволодіння спеціальністю «Менеджмент організацій» передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з ефективної управлінської діяльності за умов ринкових відносин, що конкретизується в умінні вирішувати такі актуальні завдання:
– аналізувати конкурентне середовище підприємства та розробляти оптимальні стратегії і плани його розвитку з метою забезпечення економічної стабільності;
– здійснювати ефективне формування персоналу на основі прогнозування його структури, підбору та розміщення, а також професійно-кваліфікаційного росту;
– створювати та реформувати управлінські структури в організаціях різних типів;
– розробляти та використовувати ефективні системи мотивації праці, які сприятимуть максимальній реалізації свого потенціалу всіма працівниками підприємства;
–  бути добротним психологом, який розуміє потреби й поведінку колективу і вміє створити сприятливий соціально-психологічний клімат та унікальну організаційну культуру.

 

Важливим аспектом навчального процесу підготовки фахівців-менеджерів є одержання студентами першого курсу робочої професії „Обліковець” (реєстрація бухгалтерських даних).
У результаті проведеної інноваційної підготовки студенти мають знання та досвід для:

  • опрацювання первинної бухгалтерської документації;
  • складання регістрів та реєстрів бухгалтерського обліку;
  • складання бухгалтерської фінансової звітності;
  • використання комп’ютерних програм „1С-Бухгалтерія” і „Парус”.

На 2-3-х курсах проходять робочі семестри на різних підприємствах та організаціях на посаді обліковця з відповідною заробітною платнею.
Такий підхід дає можливість майбутньому менеджеру, під час робочого семестру в обставинах реальної професійної діяльності, зрозуміти роль та місце менеджера в управлінні по відношенню до широкої категорії співробітників підприємства.

Де можуть працювати наші випускники?

 

Випускники спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” працюють керівниками всіх рівнів управління; спеціалістами виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств; організаторами малого і середнього бізнесу; консультантами з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу.
Випускники спеціальності успішно керують діяльністю провідних і перспективних підприємств та організацій, банківських установ, обіймають вагомі посади у структурах державного та муніципального управління, підтверджують свої дипломи та продовжують навчання за кордоном.


Первинні посади, які можуть обіймати випускники за освітньою програмою «Менеджмент», відповідно до класифікатору професій України
(станом на 01.01.2016 р.)

Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.
Менеджери (управителі) на транспорті.
Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей.
Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі.
Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті.
Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства.
Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності.
Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів.
Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень.
Менеджери (управителі) у сфері надання інформації.
Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультування з питань комерційної діяльності та управління.
Менеджери (управителі) з реклами.
Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу.
Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров’я та соціальній сфері.
Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві.
Менеджери (управителі) систем якості.

 

Правила прийому до Вінницького національного технічного університету (http://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/admission-rules.html)

 

Контакти приймальної комісії (http://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/kontacts.html)

 

Довідка абітурієнта (http://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee.html)

 

В Держстаті назвали найприбутковіші професії в Україні

Ярослав Степанов 28 жовтня 2016, 19:38
В Держстаті назвали найприбутковіші професії в Україні

За даними Державної служби статистики у топі найбільш оплачуваних професій в Україні за вересень 2016 року знаходяться працівники авіаційної галузі, фінансисти і страхові агенти.

Новину передає «Преса України».

Відповідно до наданих даних найвища середня заробітна плата у вересні була зафіксована у працівників авіаційної галузі – в середньому 26 тис. 158 грн на одного працівника. На другому місці йдуть фінансисти і страхові агенти – 9 тис. 958 грн.

Крім того працівники інформаційної та телекомунікаційної галузей отримують в середньому близько 9 тис. 930 грн. У працівників транспортної сфери середня зарплата складає 6 тис. 596 грн, у технарів і вчених – 8 тис. 70 грн. Разом з тим середня зарплата в сільському господарстві становить 4 тис. 754 грн. Найнижча оплата праці у працівників пошти і кур’єрів – 2 тис. 884 грн.

Разом з тим в Держстаті повідомили, що середня зарплата у вересні 2016 року склала 5 тис. 358 грн, що на 3% більше, ніж у серпні 2016 року. Більше того, порівняно з вереснем 2015 року середня зарплата зросла на 23,4%.