Абітурієнту

abiturШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

МАЙБУТНІ СТУДЕНТИ!


Кафедра економіки підприємства та виробничого менеджменту запрошує Вас на навчання за напрямом “Управління та адміністрування”, спеціальність – 073 “Менеджмент”, а саме: “Менеджмент виробничої та комерційної діяльності”

vstup1

Чому я оберу факультет менеджменту та інформаційної безпеки? (скачати презентацію)

 

Без имени-1Чому я обираю спеціальність “Менеджмент виробничої та комерційної діяльності” (скачати презентацію)

 

vstup2ENACTUS (SIFE): наука, перемоги та всесвітні форуми

Маєш жагу до знань?

 

Проводиш наукові дослідження?

 

Бажаєш вдосконалити навички роботи в команді?

 

Нас вже вітали: Малазія, США, Мексика, Канада, Великобританія

 

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

 

Ви читаєте цей текст, отже з майбутньою спеціальністю, або хоча б з напрямком вже визначились. Це звичайно “МЕНЕДЖМЕНТ”. Та і наш Вінницький національний технічний університет незалишився поза Вашою увагою в переліку можливих навчальних закладів. Сподіваємось що інформація, яку Ви прочитаєте у цій публікації переконає Вас навчатися саме на факультеті менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного унівеситету за спеціальністю “Менеджмент виробничої та комерційної діяльності”.

 

Чому доцільно навчатись саме у нас? На це є декілька важливих причин. (Прочитати про основні причини Ви можете за посиланням. ЯКЩО ВЧИТИСЯ – ТО РЕАЛЬНО У НАС)

 

Студентам факультету менеджменту і інформаційної безпеки не доводиться нудьгувати, їх життя різноманітне і цікаве: не тільки навчання і наука, але й активна участь у суспільному житті.
Вони беруть участь в організації захоплюючих студентських свят, відвідують спортивні секції. Фахівці, що випускаються кафедрою факультету, завжди затребувані на ринку праці.
Отже, якщо Ви хочете отримати сучасну затребувану на ринку праці спеціальність, якщо Ви хочете стати успішною людиною, то Ви – наш абітурієнт!

 

Кафедра ЕПВМ протягом 25-ти років забезпечує висококваліфіковану підготовку майбутніх спеціалістів та магістрів управлінського профілю.
Людські ресурси є центральною ланкою сучасної економіки. Саме тому сильна економіка може бути тільки при наявності достатньої кількості високопрофесійних фахівців, здатних найбільш ефективно використовувати наявні ресурси.
Кваліфіковані фахівці такого напряму підготовки, як менеджмент, є саме тим сполучним елементом, який з’єднує всі складові системи народного господарства країни, координуючи їх діяльність і забезпечуючи ефективність кінцевого результату.
Головною метою підготовки фахівців з менеджменту є формування у майбутніх спеціалістів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань, уміння аналізувати комплексні проблеми; приймаючи управлінські рішення, розуміти можливості свого підприємства та потреби клієнтів й забезпечувати успіх та конкурентоспроможність бізнесу за ринкових умов.

 

Фахівець з менеджменту виробничої та комерційної діяльності – це професійний керівник, який має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань.

 

Навчання за напрямом “Управління та адміністрування”, спеціальність – 073 “Менеджмент”, а саме: “Менеджмент виробничої та комерційної діяльності” передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з ефективної управлінської діяльності за умов ринкових відносин, що конкретизується в умінні вирішувати такі актуальні завдання:
– аналізувати конкурентне середовище підприємства та розробляти оптимальні стратегії і плани його розвитку з метою забезпечення економічної стабільності;
– здійснювати ефективне формування персоналу на основі прогнозування його структури, підбору та розміщення, а також професійно-кваліфікаційного росту;
– створювати та реформувати управлінські структури в організаціях різних типів;
– розробляти та використовувати ефективні системи мотивації праці, які сприятимуть максимальній реалізації свого потенціалу всіма працівниками підприємства;
–  бути добротним психологом, який розуміє потреби й поведінку колективу і вміє створити сприятливий соціально-психологічний клімат та унікальну організаційну культуру.

 

Важливим аспектом навчального процесу підготовки фахівців-менеджерів є одержання студентами першого курсу робочої професії „Обліковець” (реєстрація бухгалтерських даних).
У результаті проведеної інноваційної підготовки студенти мають знання та досвід для:

  • опрацювання первинної бухгалтерської документації;
  • складання регістрів та реєстрів бухгалтерського обліку;
  • складання бухгалтерської фінансової звітності;
  • використання спеціалізованих бухгалтерських комп’ютерних програм.

На 2-3-х курсах проходять робочі семестри на різних підприємствах та організаціях на посаді обліковця з відповідною заробітною платнею.
Такий підхід дає можливість майбутньому менеджеру, під час робочого семестру в обставинах реальної професійної діяльності, зрозуміти роль та місце менеджера в управлінні по відношенню до широкої категорії співробітників підприємства.

Де можуть працювати наші випускники?

 

Випускники даної спеціальності  працюють керівниками всіх рівнів управління; спеціалістами виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств; організаторами малого і середнього бізнесу; консультантами з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу.
Випускники спеціальності успішно керують діяльністю провідних і перспективних підприємств та організацій, банківських установ, обіймають вагомі посади у структурах державного та муніципального управління, підтверджують свої дипломи та продовжують навчання за кордоном.


Первинні посади, які можуть обіймати випускники за освітньою програмою «Менеджмент», відповідно до класифікатору професій України
(станом на 01.01.2016 р.)

Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.
Менеджери (управителі) на транспорті.
Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей.
Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі.
Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті.
Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства.
Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності.
Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів.
Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень.
Менеджери (управителі) у сфері надання інформації.
Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультування з питань комерційної діяльності та управління.
Менеджери (управителі) з реклами.
Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу.
Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров’я та соціальній сфері.
Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві.
Менеджери (управителі) систем якості.

 

Правила прийому до Вінницького національного технічного університету (http://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/admission-rules.html)

 

Контакти приймальної комісії (http://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/kontacts.html)

 

Довідка абітурієнта (http://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee.html)